DOLAR
EURO
GRAM ALTIN
ÇEYREK A.
BITCOIN
ÜYE PANELİ

YÖNETİM DANIŞMANI YASEMİN BALİ ÇETİN ANLATIYOR

Son Güncelleme :

01 Şubat 2022 - 11:26

/ 516 views kez okundu.
YÖNETİM DANIŞMANI YASEMİN BALİ ÇETİN ANLATIYOR

YÖNETİM DANIŞMANI YASEMİN BALİ ÇETİN DEVLET DESTEKLERİNİ

 ANLATIYOR… 

 

İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ihracata yönelik devlet yardımları, yurtdışına açılma sürecinde firmalarımıza destek sağlamaktadır. Desteklerde ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç seviyesi bulunmaktadır.
Bu destek kalemlerinin her biri farklı teknik detayları içermektedir. Firmaların bu desteklerden eksiksiz faydalanabilmesi için ihtiyaçlarını doğru analiz etmeleri ve dokümantasyon konusunda özenli ve dikkatli olmaları gerekmektedir.
Destekleri ana başlıklar itibarıyla saymayı ve konunun çok fazla detay içermesi sebebiyle bu yazımızda Pazar Araştırması , Pazara Giriş Belgeleri Desteği ve Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği konularını ele almak istedik.

 

– Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi E-Ticaret Sitelerine Üyelik, Sanal Ticaret Heyetleri, Sanal Fuarlar: Şirketlerin ticari faaliyetlerinde teknolojik imkânlardan en üst seviyede faydalanmaları ve dijital pazarlama yöntemlerini etkin şekilde kullanmaları amacıyla “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi

– Fuar Destekleri (Yurt İçi ve Yurt Dışı Fuar Katılım ve Organizasyon Destekleri

– Pazara Giriş Belgeleri (Pazara Giriş Belgeleri, Küresel Tedarik Zinciri (ktz) Yetkinlik Projeleri)

– Pazar Araştırması ve Pazara Giriş (Yurt Dışı Pazar Araştırması, Rapor ve Yurt Dışı Şirket Alım ,İleri Teknolojiye Sahip Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği)

– Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi( UR-GE Projeleri)

– Markalaşma ve Turquality Desteği

– Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği

– Tasarım Desteği

Pazar Araştırması Desteği

Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilen yurtdışı pazar araştırması gezilerine ilişkin harcamaların %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla on yurt dışı Pazar araştırması gezisi desteklenir. Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla iki şirket çalışanının aşağıda belirtilen harcamaları desteklenir.

– Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarına kadar araç kiralama tutarları.

– Konaklama: Kişi başına günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda + kahvaltı) tutarları.
Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan alınan ve bir ülke pazarına girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayan kalite, çevre belgelerini/sertifikalarını; insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretleri; tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizlerini ve/veya test/analiz raporlarını kapsar.
Pazara Giriş Belgelerine yönelik olarak şirket başına yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Şirket başına yıllık 250.000 ABD Doları üst sınır, bir takvim yılı içerisinde yapılan başvurular esas alınarak hesaplanır. Başvuru tarihi, başvuru dosyasının İBGS evrak giriş tarihidir.
Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği
Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi

 

1. Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir birim başına;

– Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar,

– Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak
üzere kiralanan arsa olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar tutar desteklenir.

– Yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten ve/veya tedarik eden sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında kiralanan depo kira gideri ile Genelgede belirtilen depolama hizmetlerine yönelik giderler % 50 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

– İşbirliği Kuruluşlarınca üyelerinin faaliyette bulunması amacıyla kiralayacakları yurt dışı ofislerin kira giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 

2. Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir birim başına;

– Açılan birimin mağaza olması halinde % 40 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,

– Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa olması halinde % 40 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Dolarına kadar, desteklenir.
Tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi
Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri desteklenir. Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen ve Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler; % 60 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurt dışı biriminin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen ve Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla, % 60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış şirketlerce Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen ve Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Yurt dışı marka tescil faaliyetlerinin desteklenmesi
Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolar’ına kadar desteklenir

 

STRATEJİK YATIRIMLAR VE SAĞLANAN DESTEKLER

Bir yatırımın stratejik yatırım olarak tanımlanabilmesi için belli kriterler belirlenmiştir. Burada en önemli kriterlerden birisi Stratejik Yatırım kapsamında değerlendirecek yatırımın ithalat bağımlılığının yüksek olmasıdır. Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir içerinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının elli milyon ABD Dolarının üzerinde olması gerekir. Aşağıda yer alan kriterlerin tamamını birlikte sağlayan, ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilir.
Stratejik Yatırım Kriterleri

 

Stratejik yatırım kriterleri aşağıdaki gibidir;

– Asgari sabit yatırım tutarının elli milyon Türk Lirasının üzerinde olması (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek doğalgaza dayalı olmayan enerji yatırımlarının, tesis kurulu gücü ile orantılanacak kısmı dâhil).

– Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması.

– Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, belge konusu yatırımla sağlanacak katma değerin asgari yüzde kırk olması.

– Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının elli milyon ABD Dolarının üzerinde olması.

Yurt içinde üretimi olmayan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarda birinci fıkranın bendi hükmü, rafineri ve petrokimya yatırımlarında bendi hükmü, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan alınacak proje onayı ile gerçekleştirilecek savunma sanayine yönelik yatırımlarda ve bendi hükümleri aranmaz.

Bu konuda Bakanlığa yapılacak müracaatlar Komisyon tarafından incelenerek değerlendirilir ve uygun görülen projeler için teşvik belgesi düzenlenir.
EK-4’te belirtilen teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile altına dayalı entegre madencilik yatırımları bu madde kapsamında değerlendirilmez.

Program Değerlendirme Komitesi, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, Öncelikli Ürün Listesindeki ürün ve hizmetlerin üretimine ilişkin olan ve Tebliğle belirlenecek kriterleri sağlayan yatırım projelerinden uygun gördüklerinin, stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verebilir.
Bu yatırımların, 4 üncü maddenin beşinci fıkrasında yer alan destek unsurlarının hangilerinden yararlandırılacağı, Program Değerlendirme Komitesi tarafından belirlenir. Bu yatırımlar için birinci fıkradaki koşullar ve üçüncü fıkradaki Komisyon değerlendirmesi aranmaksızın teşvik belgesi düzenlenir.
Stratejik yatırımlar için sağlanan destekler; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi indirimi , Sigorta Primi İşveren hissesi desteği ,Yatırım Yeri tahsisi, Faiz Desteği(Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı , sabit yatırım tutarının yüzde onunu aşmamak kaydıyla yetmiş beş milyon Türk Lirasını geçemez. ) Gelir Vergisi Stopaj Desteği (sadece 6. Bölgede), sigorta primi Desteği (sadece 6. Bölgede), olarak sayabiliriz.

 

2006/4 SAYILI “TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®NİN DESTEKLENMESİ

TURQUALITY Programı kapsamında Türkiye’de ticari veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderleri, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik her türlü faaliyet ve organizasyonların desteklenmesi ve Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek her türlü harcamaları % 50 oranında desteklenir.
TURQUALITY desteklerinden faydalanmaya hak kazanan firmaların faydalanacağı destekler aşağıda sıralandığı gibidir;

1. TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin ve harcama yetkisi verilen şirketlerinin;

– TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurt dışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri

– Yurt dışı pazarlara girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayan kalite, çevre belgeleri/sertifikaları; insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretleri; TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili ruhsatlandırma, test, klinik test ve işlemlerine yönelik danışmanlık dâhil her türlü giderleri yıllık en fazla 2.000.000 TL olmak üzere,

– Tasarım ve ürün geliştirme konularında istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı ve mühendis giderleri aynı anda azami 10 kişi için,

– Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında, TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak gerçekleştirdikleri ve Genelgede belirtilen tanıtım harcamaları,

– Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında, TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak

– Açtıkları, aynı anda azami 50 adet mağazaya ilişkin;

– Brüt kira, belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri,

– Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri, mağaza başına azami 800.000 TL olmak üzere,

2.Açtıkları ofis, depo, şhowroom, satış sonrası servis hizmeti veren birimler ile farklı markaların satıldığı teşhir mekanı, büyük mağazalar , marketlerde kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe, kiosk, stand ve ürün teşhir serasına tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin;

– Brüt kira, belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri,
ii-Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri birim başına azami 800.000 TL olmak üzere,

 

3. Franchising sistemi ile faaliyete geçirilen toplam azami 100 mağaza için;

– Kira giderleri ,aynı mağaza için en fazla iki yıl süresince ve yıllık mağaza başına azami 800.000
TL olmak üzere;
ii-Kurulum/Dekorasyon harcamaları ve konsept mimari çalışmaları mağaza başına azami 400.000
TL olmak üzere

– Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere alacakları, Genelgede belirtilen danışmanlıklara ilişkin giderler,

– TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarına yönelik Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarına ilişkin pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler,

– TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak gerçekleştirdikleri yurt dışı fuar katılımlarına yönelik Genelgede belirtilen giderler,

Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak alınan depolama hizmetine yönelik giderler,
%50 oranında desteklenir.

 

MARKA DESTEK PROGRAMI KAPSAMINA ALINAN ŞİRKETLERİN DESTEKLENMESİ 

1- Marka Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin ve harcama yetkisi verilen şirketlerinin;

Destek kapsamına alınan markalarına ilişkin patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile, Destek kapsamına alınan markalarının yurt dışında tescili , tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 TL tutarında,

– Tanıtım, Reklam ve Pazarlama Faaliyetlerinin
desteklenmesi ;
Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında, destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili olarak gerçekleştirdikleri ve Genelgede belirtilen tanıtım harcamaları %50 oranında ve yıllık en fazla     1.600.000 TL tutarında,

– Hedef pazarlarda destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili olarak açtıkları mağaza, ofis, depo ve satış sonrası servis hizmeti veren birimlerine ilişkin;

– Brüt kira, belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında,

– Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında,

– Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında faaliyet gösteren ve farklı markaların satıldığı teşhir mekanı büyük mağazalar,/marketlerde destek kapsamına alınan markalı ürünleri le ilgili olarak kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe, kiosk, standart, ürün teşhir serası tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin brüt kira ,belediye giderleri, komisyon, konsept mimari çalışmaları harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve bu birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 800.000 TL tutarında,

– Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında, destek kapsamına alınan markalı ürünlerinin satışı amacıyla açtıkları teşhir mekanlarına (showroom) ilişkin brüt kira, belediye giderleri, komisyon, konsept mimari çalışmaları harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve bu birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 800.000 TL tutarında.

– Yurt dışı pazarlara girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayan kalite, çevre belgeleri/sertifikaları, insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretleri; destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili ruhsatlandırma, test, klinik test ve işlemlerine yönelik danışmanlık dâhil her türlü giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 1.000.000 TL tutarında

– Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında, destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak franchising sistemi ile faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 mağazasına ilişkin,

 2- Kurulum/dekorasyon harcamaları ve konsept mimari çalışmasına ilişkin giderleri mağaza başına %50 oranında ve en fazla 200.000 TL tutarında,

– Kira giderleri %50 oranında, mağaza başına en fazla iki yıl süresince ve mağaza başına yıllık azami 200.000 TL tutarında,

– Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere alacakları, Genelgede belirtilen danışmanlıklara ilişkin giderleri yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında,

– Destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili, tasarım ve ürün geliştirme konularında istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı ve mühendis giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 800.000 TL tutarında,

– Destek kapsamına alınan markalarına yönelik Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarına ilişkin pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 400.000 TL tutarında,

– Destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili olarak gerçekleştirdikleri yurt dışı fuar katılımlarına yönelik Genelgede belirtilen giderleri (tanıtım destek limitleri dahilinde) %50 oranında ,

–  Hedef pazarlarda, destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili olarak aldıkları depolama hizmetine yönelik giderleri %50 oranında desteklenir.

 

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

Yatırımlar, 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin 2012/1 Sayılı Uygulama Tebliği hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir.

Yatırım Teşvik Sisteminin amacı; kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın artırılmasına, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma- geliştirme içeriği yüksek bölgesel yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine, uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesidir. Firmaların bu desteklerden faydalanarak yatırımların gerçekleştirebilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na mevzuata uygun müracaat ederek Yatırım Teşvik Belgesi talebinde bulunmaları gerekmektedir.

Teşvik Sistemi ve Destek Unsurları;

Genel teşvik uygulamaları: Bölgesel ve stratejik yatırımlar ile teşvik edilmeyecek yatırım konuları ve teşviki için öngörülen şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, belirtilen sabit yatırım tutarları ve üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın destek unsurlarından yararlandırılabilir.
Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı; I. ve II. Bölgelerde 3 milyon TL, III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 1 Milyon 500 bin TL’dir.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları: Bu kapsamda yer alan desteklerin uygulanması açısından iller, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak altı bölgeye ayrılmıştır. İller itibarıyla belirtilen sektörler, ilin bulunduğu bölgedeki şartları sağlamaları halinde aşağıdaki desteklerden yararlandırılabilir.
Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise asgari 1Milyon 500bin TL başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.
Öncelikli Yatırımların Teşviki: Belirli yatırım konularının hangi bölgede olursa olsun 5. Bölge destekleri ile desteklenmesidir. Ancak bu yatırımlar, 6′ ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir.

 

YATIRIMLARDA DEVLET DESTEKLERİ CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ

Cazibe Merkezleri Programı, görece az gelişmiş bölgelerde 24 il ve bir il organize sanayi bölgesini kapsayacak şekilde uygulamaya konulan yatırımların devlet tarafından desteklenmesine ilişkin bir programdır. Ocak 2018 yılında yürürlüğe giren program, yatırımları cazip hale getirmek için hazırlanmış, özel bir destek sistemidir. Bu kapsamda az gelişmiş bölgelerde yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracat artışı yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacı ile devlet tarafından özel sektör yatırımlarını desteklemeye yönelik olarak hazırlanan Cazibe Merkezleri programı, Ülkemizin orta ve uzun vadede istikrarlı bir şekilde gelişmesi için önem arz etmektedir.
Bu çerçevede, Ülkemizin ekonomisinin ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirilmesi ve yatırım imkanlarının artırılması, yeni ihracat alanlarının oluşturulması ve nitelikli işgücünün Türkiye’de istihdamının artırılarak sürdürülebilmesi için desteklenen önemli bir programdır.
Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerin OSB’lerinde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımları ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırımları olarak desteklenmektedir.

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAYAN İLLER

Ağrı, Adıyaman, Ardahan, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum Elazığ, Hakkari, Kars, Kilis, Iğdır, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Malatya, Mardin, Muş, Tunceli, Van ve Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi (2021 yılının son ayında eklenmiştir.)

 

DESTEK KAPSAMI VE KOŞULLARI

İmalat sanayi yatırımları için: Organize Sanayi Bölgesi veya Endüstri Bölgesinde gerçekleştirilmesi, asgari 2 milyon TL sabit yatırım tutarı ; Çağrı merkezi yatırımları için ,asgari 200 kişilik istihdam; Veri merkezi yatırımları için asgari 5.000 m2 beyaz alan koşulları yer almaktadır.

 

DESTEKLER

Bu Karar kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar, Komite tarafından uygun bulunması halinde enerji desteği ile 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında sağlanan destek unsurlarından 6’ncı bölge şartlarında, 6’ncı bölgede uygulanan oran ve sürelerle yararlanır. Bu destekler;
KDV Desteği , Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi indirim , Sigorta Primi İşveren hissesi desteği ,
Yatırım Yeri tahsisi, Faiz Desteği, Gelir Vergisi Stopaj Desteği , Enerji Desteği olarak sayabiliriz.
Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki desteklerden yararlanabilmek için, gerekli belgeler ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edilmesi gerekir. Bakanlık tarafından ön değerlendirilmesi yapılan yatırım projeleri, dönemler itibariyle Değerlendirme Komitesine sunulur. Komite tarafından desteklenmesi uygun görülen projeler için Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenir.

YORUM ALANI

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.